Eng A A A


公開組優異獎作品


作品名稱:
波波的理想地方
作品簡介:
「你」想地方,唔一定只問人的諗法,可以問埋人類最忠心的寵物,狗狗的諗法,如果飛躍啟德有一部份是寵物公園,狗狗、主人、小朋友來到都會好開心。
製作團隊:
梁寶衡、波波、周修宇、盧家諾、潘俊豪、梁子亨

 
頁首